Kurser och föredrag

Goda samtalet
Samtalscirkel "Goda samtalet" fortlöper se aktuellt program.

Föredrag i Martinus kosmologi är för tillfälligt vilande i Borlänge.

Kontinuerligt, vid förfrågan under 2012:

I samma båt
Ett föredrag om livskriser och personlig utveckling (se beskrivning)

I samma båt - kurs
En liten kurs om psykisk hälsa och livskraft på vår resa genom livet (se kursbeskrivning)

Att finna sin inre balans
En meditations-cirkel varvad med samtal och mentala övningar (se beskrivning)

Hälsa ur ett helhetsperspektiv
Ett föredrag om kostens- motionens- och meditationens betydelse i den moderna människans vardagsliv (se beskrivning)
Läs en bok direkt på nätet

Böcker om självhjälp och personlig utveckling – om hur vi alla har möjlighet att bli lyckligare i grunden.
Gå till böckerna.Nyheter

Blogg: På hemväg2017-02-24

Har startat en blogg som du kan ta dig till genom denna länk: blogg.lakekallan.nu