Om Läkekällan

Med Läkekällan vill jag erbjuda hjälp och lindring för Dig som har besvär med smärtor i kropp o själ. Framför allt är min profession, att behandla smärtor från muskler och leder. Även undervisa om avslappningstekniker och mental träning. Jag kan också erbjuda "livssamtal", utifrån mina egna livserfarenheter, enskilt eller i grupp (samtal: om allmän vardagspsykologi, eller om de djupa livsfrågorna). Dessutom vill jag belysa, för den som är intresserad, hur kroppens egen läkekraft kan aktiveras.

De flesta av oss vet i dag att kroppen har ett eget självläkesystem som ibland kan t.o.m. göra mediciner och operationer överflödiga. .

När vårt sinne är öppet, särskilt när våra tankar och känslor består av hoppfullhet, tacksamhet, värme och kärlek, optimeras detta självläkesystem. (se ev. artikel: "Kärlek och lycka som medicin" eller "Må bra-känslan") .

Andra betydelsefulla faktorer för vår livskraft och självläkning är – näringsrik kost, motion, sömn, vila eller medveten avslappning.

MassageMin terapeutiska inriktning (och priser)
Förutom min inriktning som Massör är jag också utbildad Avslappningslärare och Näringsterapeut. Den kombinationen gör att jag å ena sidan ger manuella behandlingar (vid ex. ryggskott, nackspärr eller andra smärtor och besvär med leder och muskler) och andra sidan rådgivningskonsultationer (för ex. stresshantering, trötthet, stelhet eller andra hälsobesvär, som kan vara stress-, kost- eller livsstilsrelaterat). Pris: 400 kr ½-1 timme.

I vår krävande tid av stress och föränderlighet tar jag också emot, enskilt eller i grupp, för samtal om våra vardagsliv (bara samtal) eller för att ge information och lära ut redskap för mental och fysisk hälsa. Se. Goda samtalet. Eller kanske läs min bok "I samma båt" på hemsidan

Min syn på "hälsa"
Hur tänker jag då angående "vägen till hälsa" eller hur vi kan hålla oss friska? Lite förenklat, är det i princip tre saker vi människor behöver – det är:
1) byggnadsmaterial (bra kost och näringsämnen),
2) transporthjälp eller stimulera cirkulation (motion, rörelse)
3) möjlighet till reparation (sömn, vila).  

Dessutom är det till stor hjälp om vi kan skydda våra celler ifrån alltför mycket stress. Det gör vi om vi har en bra förmåga till stresshantering. Det kan vara avslappning, meditation och att kunna hantera känslor bra. Det kan också röra sig om en ljus och trygg livsåskådning, eller andlighet (känslan av sammanhang, tillit och mening med livet)

Dessa relativs enkla eller naturliga komponenter, skapar den grundförutsättning som gör det möjligt för oss att vara friska eller läka oss själva – kanske också utan mediciner och operationer om vi ger oss själva och kroppen tillräckligt med tid.

Artiklar, kurser och föredrag
Här på hemsidan kan du läsa några artiklar om min grundläggande helhetssyn på hälsa. Du kan också se vilken typ av kurser och föredrag som jag själv håller.

Min holistiska världsbild
Förutom min helhetssyn på kroppen och hälsan, som bygger på allmän naturvetenskap om kroppens fysiologi och hjärnans funktioner, har jag också genom åren tillägnat mig en helhetssyn på livet som sådant. Den bygger dels på mina egna erfarenheter och dels på självstudier i psykologi, filosofi och många års studier i Martinus kosmologi. Jag kan i korthet nämna att jag ser oss människor, djur och alla varelser som eviga individer, där medvetandet eller själen är odödlig och att alla våra upplevelser och erfarenheter, även lidandet, är meningsfullt för vårt växande. Vi är alla under utveckling, och bakom det hela finns en kärleksfull ordning, som vi alltmer kommer att förstå, uppleva och lära känna (se Martinus kosmologi). Eller läs min bok "I samma båt" på hemsidan.Läs en bok direkt på nätet

Böcker om självhjälp och personlig utveckling – om hur vi alla har möjlighet att bli lyckligare i grunden.
Gå till böckerna.Nyheter

Blogg: På hemväg2017-02-24

Har startat en blogg som du kan ta dig till genom denna länk: blogg.lakekallan.nu