Lite om mig själv, och min verksamhet

Jag har länge varit intresserad av kroppslig och själslig hälsa. Genom åren har det blivit en hel del studier, egna kunskaper och erfarenheter.

Pär-Anders HedlundNär det rubbas – om vi t.ex. sover och vilar för lite, äter en näringsfattig kost, aldrig motionerar eller rör på oss – börjar vår hälsa att svikta. Samma belastning eller påfrestning uppstår om vi lever ett stressat liv med inre spänningar hets och negativa känslor. Får vi dessutom för lite "tid" för egna intressen och glädjeämnen i livet, kommer vår livsglädje, vår vitalitet eller livskraft att minska avsevärt. Det gör att den "inre läkekraften" (kroppens självläkesystem) inte kan fungera lika bra. På så vis uppstår de flesta av våra sjukdomar – alltifrån en ofarlig förkylningsinfektion till en allvarligare åkomma.

Min inriktning som Massör, är att behandla smärtor och besvär från muskler och leder. Som näringsterapeut och avslappningslärare behandlar jag också kost- och stressrelaterade besvär. Dessutom har jag många års erfarenhet av djupa livssamtal med människor, både i grupp och enskilt.Jag har också bedrivit verksamhet med kurser och föredrag. Har skrivit en del artiklar och även givit ut en mindre bok om mina grundtankar om enkel lycka och inre frid se: startsidan

Vad gäller djupa förtroliga samtal – med någon, eller i grupp (eller med sig själv) – har det en mer eller mindre terapeutisk effekt om vi öppnar våra hjärtan. Plötsligt kanske vi förstår ett sammanhang som vi tidigare inte såg, eller vi får under samtalets gång lite mer distans och perspektiv på saker och ting. Det är starkt läkande, eftersom det får spänningar att släppa – muskler och nerver slappnar av och blodflöden, hormoner och signalsubstanser som läker och bygger upp, kommer igång. 

Det finns även forskning som pekar mot att människor som har en "tro" – eller en ljus livsåskådning, som ger ens liv hopp, mening och perspektiv – har i allmänhet ett bättre immunförsvar än andra. Kanske beror det på att det framkallar en viss grundtrygghet och "immunitet" mot alltför mycket oro, pessimism och materiella bekymmer. En del människor känner sig hemmastadda i en traditionell religiös världsbild. Andra känner större tillfredsställelse i en mer filosofisk lära om ett "gudsmedvetande" eller ett "kärleksfullt väsen" bakom livet. För kroppen och hälsan spelar det sannolikt ingen roll.

När jag själv var i trettioårsåldern (1983-1984), och befann mig i en livskris, fann jag både tröst och logiska svar på mina frågor när jag mötte den danska intuitionsfilosofen och författaren Martinus utvecklingslära. (kallas för Martinus kosmologi). Den kunskapskällan är fortfarande aktuell liksom övriga erfarenheter - insikter på min egen inre resa. (se kurser, föredrag, Martinus kosmologi).Läs en bok direkt på nätet

Böcker om självhjälp och personlig utveckling – om hur vi alla har möjlighet att bli lyckligare i grunden.
Gå till böckerna.Nyheter

Blogg: På hemväg2017-02-24

Har startat en blogg som du kan ta dig till genom denna länk: blogg.lakekallan.nu