I samma båt

Ett föredrag om hur våra livsupplevelser, särskilt kriser i livet, kan bli till värdefulla erfarenheter för den inre utvecklingen.

När vi människor vågar släppa på gamla föreställningar, att man inte ska prata om sina känslor eller öppna för mycket till sitt privatliv, kommer vi att upptäcka hur befriande och skönt det är. När vi lägger bort lite av våra masker, som vi gärna gömmer oss bakom ibland, och blir mer ärliga och öppna mot oss själva och andra, kommer vi att må bättre. Det blir mindre spänningar och stress, som ofta är orsaken till många av våra problem och även sjukdomar. Med en större genomskinlighet kommer vi också att upptäcka hur lika vi är inuti som människor och hur glädjande det är att kunna känna igen sig i varandra. Är vi dessutom inne i liknade problemsituationer, eller har varit, kan vi lära mycket av varandra och få stöd och kraft för att komma vidare i livet.
Frågor om jordelivets mening, människors grundläggande behov, vardagspsykologi, relationer, hälsa – blir belysta på ett klart och tydligt sätt.

Är du intresserad, vill veta mera?
Kontakta mig.

 

 Läs en bok direkt på nätet

Böcker om självhjälp och personlig utveckling – om hur vi alla har möjlighet att bli lyckligare i grunden.
Gå till böckerna.Nyheter

Blogg: På hemväg2017-02-24

Har startat en blogg som du kan ta dig till genom denna länk: blogg.lakekallan.nu